Inköpsvillkor och säkerhet

Allmänt

Följande villkor gäller alla beställningar som görs av kunden (hädanefter kallad ”du”) hos Komprimo AS (org.nr 913664116 ), hädanefter kallat “Komprimo AS”, ”oss” eller ”vi”, på Komprimos webbplatser, via telefon eller mail.

Genom att använda komprimo.se och/eller göra en beställning, godkänner du att följa villkoren som anges i detta dokument (”Villkoren”). Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

Beställningar kan endast göras av personer över 18 år, som inte står under förmyndarskap och som är bosatta i Sverige.

Att produkter eller tjänster tillhandahålls på komprimo.se vid en viss given tidpunkt, är inte en garanti för att dessa produkter eller tjänster alltid är tillgängliga. Vi förbehåller oss rätten att när som helst sluta sälja en produkt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor efter behov, utan att meddela dig på förhand. Den version av villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på sidan vid den tidpunkt då du gör din beställning.

Priser och avgifter

De priser som anges på komprimo.se är inklusive mervärdesskatt, och fraktkostnaden.

Vid eventuella felaktigheter i lagerstatus eller pris förbehåller  Komprimo sig rätten att häva avtal om köp.  

Beställning/upprättande av avtal

Du kan göra dina beställningar via komprimo.se, telefon, eller mail.

När du har lagt din beställning, mejlar vi dig en orderbekräftelse, under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress. Dubbelkolla orderbekräftelsen att antal varor, färg och produkt stämmer. Om något inte stämmer, måste du kontakta oss snarast.  

Om vi av någon anledning inte kan skicka din beställning, kommer vi att informera dig om detta snarast möjligt. Om vi redan har mottagit betalning för en sådan beställning, kommer vi att återbetala det aktuella beloppet med hjälp av samma betalningssätt som du använde då du gjorde din beställning, i den mån detta är möjligt. Om återbetalningen av något skäl måste ske på ett annat sätt, kommer vi att kontakta dig för att se till att återbetalningen kan utföras.

Leverans

Vi iakttar största noggrannhet vid mottagande och hantering av beställningar och strävar efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ som du har valt, till en bostadsadress eller utlämningsställe i Sverige. 

Vi strävar efter att skicka beställningar snarast möjligt och i den ordning de kommer in till oss. Vårt mål är att leverera inom 5–10 arbetsdagar efter att vi har fått och bekräftat din beställning, såvida inget annat har avtalats. Även om vi strävar efter att leverera inom meddelade tidsramar, kan leveransen på grund av oväntade händelser ta längre tid. Om leveranstiden mot förmodan skulle överskrida 30 dagar har du rätt att häva ditt köp.

När du har gjort din beställning skickar vi ett e-postmeddelande till dig med information under förutsättning att du har försett oss med din e-postadress.

Om du inte får din beställning till det förväntade leveransdatumet – kontakta oss på telefon +47 466 75800 eller genom att mejla till post@komprimo.se.

Ångerrätt

Du har alltid rätt att ångra din beställning inom 14 dagar, utan att ange något skäl. Ångerperioden räknas från det datum då du mottog den sista varan/varorna i din beställning. Du kan informera oss om ditt beslut att ångra din beställning innan ångerperioden är till ända genom att skicka ett klart och tydligt meddelande till oss om ditt beslut att utöva ångerrätten till post@komprimo.se. Du ska ange ditt namn, din adress samt kundnummer eller mobilnummer. Om du vill kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se Ångerblankett). 

Nyttjande av ångerrätten 

Vi återbetalar alla betalningar från dig utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det att vi blev informerade om ditt beslut att ångra din beställning. Vi kommer att använda oss av samma betalningssätt som du använde vid din beställning. Detta kommer inte att medföra några extra avgifter för dig. Vi har rätt att avvakta med återbetalningen till dess att vi har mottagit varorna eller du har tillhandahållit bevis på att du har skickat tillbaka varorna, vilket som än inträffar först.

Du måste skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan oskäligt dröjsmål och under alla omständigheter inom 14 dagar från det datum då du informerade oss om din önskan att ångra din beställning. 

På det belopp som ska återbetalas har Komprimo rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning i den mån sådan värdeminskning beror på att du som kund har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa varans art, egenskaper och funktion.

Garanti

Om de varor du har köpt är defekta, tillämpar Komprimo gällande konsumentlagstiftning. Om du inte är nöjd med dina varor på grund av uppenbara material- eller fabrikationsfel, inklusive skador som har uppkommit under transport – informera oss snarast om detta genom att använda ångerblanketten och returnera varan till oss.

Cookies  

En cookie är en textfil som placeras i din dator eller mobil när du besöker de flesta sidorna på internet. Cookies används för att förbättra upplevelsen och ge användaren tillgång till olika funktioner på en hemsida.

Det gör att en användare kan använda funktionalitet på sidan som ex att spara en produkt som placerats i varukorgen. Det innebär också att vi kan följa trafik på sidan & analysera marknadsföringsinsatser. Om inte cookies accepteras är det mycket av sidans funktionalitet som slutar att fungera. Det går dock att göra inställningar på sin dator för att neka automatisk lagring av cookies.

Vi använder även cookies för att kunna göra marknadsföringskampanjer på andra hemsidor. Våra cookies känner aldrig igen dig personligen men kan känna igen din dator när du besöker komprimose och andra hemsidor.

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. 13) Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten.